تماس با ما

اطلاعات نشریه:

آدرس: رفسنجان، میدان شهید حسینی، پژوهشکده پسته

تلفن: 7-34225205-034

نمابر: 34225208-034

پست الکترونیک: pakdaman@pri.irوshaker@pri.ir


CAPTCHA Image