نویسنده = محمدنبی شهیکی تاش
شناسایی و اولویت‌بندی اثرات نهاده‌های شیمیایی ‌بر شاخص‌های محیط‌زیستی محصول پسته در استان کرمان

دوره 5، شماره 10، اسفند 1399، صفحه 184-203

فهیمه یزدانی؛ ماشاالله سالارپور؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ سامان ضیایی؛ حمید محمدی؛ محمود احمدپور برازجانی


بررسی تأثیر تبلیغات بر احتمال پذیرش بیمه توسط باغداران پسته کار استان کرمان (رویکرد رگرسیون لاجیت)

دوره 1، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 58-68

محمدنبی شهیکی تاش؛ فهیمه یزدانی؛ اسمعیل قلی پور