نویسنده = روح اله صابری ریسه
ردیابی و شناسایی Phytophthora drechsleri از خاک، آب و بافت آلوده درختان پسته با استفاده از روش PCR

دوره 2، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 93-75

صغری درودی؛ حسین علایی؛ روح اله صابری ریسه؛ محمد گرجی