نویسنده = حمید محمدی
پوسیدگی طوقه و ریشه نهال‌های پسته در اثر Fusarium solani در استان کرمان

دوره 1، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 44-57

فهیمه سلاجقه تذرجی؛ حمید محمدی؛ مهدی سرچشمه پور