نویسنده = لادن شفیعی
ارزیابی اقتصادی، مالی و زیست محیطی کاربرد سایبان در باغات پسته

دوره 8، شماره 14، شهریور 1402

لادن شفیعی؛ محمد عبدالهی عزت آبادی؛ بهمن پناهی


بررسی مزیت نسبی محصولات پسته، گردو و بادام در استان کرمان

دوره 2، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 75-56

لادن شفیعی؛ بهمن پناهی