نویسنده = امیر حسین گلی
تأثیراستفاده از اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita) بر مدت زمان ماندگاری روغن پسته

دوره 1، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 94-106

معین اسماعیلی؛ امیر حسین گلی؛ احمد شاکر اردکانی