نویسنده = مریم امیدی نجف آبادی
واکاوی سازه‌های مؤثر بر رفتار تاب‌آوری باغداران پسته مناطق روستایی رفسنجان در برابر تغییرات اقلیمی

دوره 5، شماره 10، اسفند 1399، صفحه 204-229

امیر رضا اسراری؛ مریم امیدی نجف آبادی؛ سید جمال فرج الله حسینی