کلیدواژه‌ها = محصولات باغی
بهینه‌سازی تغذیه پسته رقم احمد آقایی با استفاده از روش تاگوچی

دوره 4، شماره 8، اسفند 1398، صفحه 105-119

شیما شهبازی منشادی؛ کاظم کمالی؛ علی تاج آبادی پور