کلیدواژه‌ها = شاخص تفاضلی پوشش گیاهی
تحلیل شاخص‌های طیفی گیاهی ماهواره‌ای در تشخیص تنش سلامتی باغات پسته

دوره 7، شماره 13، اسفند 1401، صفحه 21-37

هیوا قضایی؛ زهرا عزیزی؛ حسین آقامحمدی