کلیدواژه‌ها = مس
اثر انواع اسید هیومیک خارجی و داخلی بر عملکرد و غلظت عناصر کم‌مصرف درختان پسته

دوره 6، شماره 11، شهریور 1400، صفحه 52-68

ثمانه آریابد؛ اعظم رضوی نسب؛ فرهاد نداف فیض آبادی


تأثیر سطوح شوری و مس بر جذب برخی عناصر غذایی پر مصرف در شاخساره و ریشه دو رقم پسته (L. Pistacia vera)

دوره 1، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 14-31

وحید مظفری؛ سمانه اسکندری؛ احمد تاج آبادی؛ حسین دشتی