آثار رفاهی افزایش رقابت در بازار محصولات صادراتی کشاورزی (مورد مطالعه: محصول پسته)

دوره 7، شماره 12، شهریور 1401، صفحه 172-189

محمد جواد مهدی زاده راینی؛ حمید محمدی؛ مسعود دهدشتی؛ امید شریفی


بررسی الگوی گلدهی و کمیت دانه گرده برخی ژنوتیپ‌های نر پسته (Pistacia vera L.) در شرایط آب و هوایی قزوین

دوره 5، شماره 9، شهریور 1399، صفحه 176-187

مصطفی قاسمی؛ سعید کاشانی زاده؛ مجید گلمحمدی؛ شیوا قاسمی؛ حجت هاشمی نسب؛ حسین حکم آبادی


شناسایی و اولویت‌بندی اثرات نهاده‌های شیمیایی ‌بر شاخص‌های محیط‌زیستی محصول پسته در استان کرمان

دوره 5، شماره 10، اسفند 1399، صفحه 184-203

فهیمه یزدانی؛ ماشاالله سالارپور؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ سامان ضیایی؛ حمید محمدی؛ محمود احمدپور برازجانی


طراحی و روان‌سنجی پرسش‌نامه آگاهی و عملکرد پسته‌کاران درباره ایمنی سموم دفع آفات پسته

دوره 5، شماره 9، شهریور 1399، صفحه 188-201

بتول مسروری؛ طاهره دهداری؛ پروانه یکزمانی؛ آزاده اشتری نژاد


اثر استفاده از چند ترکیب شیمیایی بر غلظت عناصر غذایی و کیفیت کمپوست ضایعات پوست نرم پسته

دوره 5، شماره 9، شهریور 1399، صفحه 202-221

ماریه نادی؛ محمد مرادی قهدریجانی؛ ابراهیم صداقتی؛ نجمه پاکدامن؛ امان الله جوانشاه؛ عباس فرج پور


واکاوی سازه‌های مؤثر بر رفتار تاب‌آوری باغداران پسته مناطق روستایی رفسنجان در برابر تغییرات اقلیمی

دوره 5، شماره 10، اسفند 1399، صفحه 204-229

امیر رضا اسراری؛ مریم امیدی نجف آبادی؛ سید جمال فرج الله حسینی