مجله علوم و فناوری پسته با همکاری دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان و پژوهشکده پسته کشور با درجه علمی - پژوهشی از کمیسیون نشریات کشور (نامه 311322/18/3) منتشر می‏‏‏‏‏ گردد. این نشریه مقالات پژوهشی (Original Article) تهیه شده در زمینه علوم و فناوری مرتبط با تولید، ژنتیک و به‌نژادی، فیزیولوژی و مدیریت پس از برداشت پسته که به صورت الکترونیکی به وبگاه (www.pistachio.vru.ac.ir) ارائه شوند را جهت بررسی و چاپ می‎پذیرد. مقالات باید به زبان فارسی باشند ولی چکیده به هر دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه شود.  راهنمای تهیه مقاله برای ارائه الکترونیکی در وبگاه مجله و در ادامه ارائه شده است. لطفاً قبل از ارائه مقاله از تطبیق آن با راهنمای تهیه مقاله مطمئن شوید. 

 

به استحضار می رساند با توجه به سیاست گذاری های جدید مجله علوم و فناوری پسته، از ابتدای شهریورماه 1399، هزینه های دریافتی به شرح زیر می باشد:

هزینه بررسی کیفی، موضوعی و داوری مقاله: 75000 تومان

در صورت پذیرش (جهت انجام صفحه آرایی و چاپ): 125000 تومان

شماره جاری: دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1399