بررسی اثر پراستیک‌اسید بر جمعیت میکروبی میوه خشک پسته

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده پسته

2 پژوهشکده پسته، رفسنجان

3 گروه بهنژادی و ژنتیک، پژوهشکده پسته

4 عضو هیات علمی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه ولیعصر رفسنجان

5 میدان شهید حسینی (شهربانی)، پژوهشکده پسته

6 گروه فناوری و مدیریت تولید پژوهشکده پسته.

7 پژوهشکده پسته

8 هیات علمی گروه ریاضی، دانشگاه ولیعصر

چکیده

اهمیت اقتصادی پسته، در کنار ارزش تغذیه‌ای بالای آن، لزوم تحقیقات بیشتر بر روی این محصول را فراهم کرده است. از جمله مشکلات موجود در تولید، مصرف و صادرات پسته، آلودگی‌ آن به میکروارگانیسم‌های گوناگون در مراحل مختلف می‌باشد. مغز پسته جزء دانه‌های چرب است و همین امر موجب می‌شود که نسبت به فساد و آلودگی قارچی و باکتریایی، بسیار مستعد باشد و در نتیجه مدت زمان ماندگاری آن در انبار کاهش می‌یابد. پراستیک اسید ترکیبی است که به‌دلیل خاصیت اکسیدکنندگی قوی خود، قادر است دامنه وسیعی از میکروارگانیسم‌ها را به‌سرعت از بین ببرد و از دیدگاه زیست‌محیطی نیز حائز اهمیت می‌باشد. در این تحقیق، پسته خشک با غلظت‌های مختلف (0، 1، 2، 5/2 و 3 درصد) پراستیک اسید به مدت 5/0، 1، 5/1، 2 و 5 دقیقه تیمار شد و سپس رشد جمعیت میکروبی، باکتری‌ها و قارچ‌ها بررسی گردید. نتایج نشان داد که چنانچه پسته به مدت 5/0 دقیقه با غلظت 2 درصد پراستیک اسید تیمار شود، بیش از 99 درصد جمعیت میکروبی آلوده‌کننده پسته کاهش می‌یابد. بنابراین ضدعفونی میوه پسته با پراستیک اسید در ترمینال‌های ضبط پسته (در داخل حوض‌های شست‌و شو)، می‌تواند کیفیت آن را برای عرضه به بازار بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Peracetic Acid on the Microflora of Pistachio (Pistacia vera) Nuts

نویسندگان [English]

 • Najmeh Pakdaman 1
 • Mohammad Moradi 2
 • Amanollah javanshah 3
 • Gholamhossein Aghabozorgi 4
 • Ahmad Shakerardekani 5
 • abbas Farajpour 6
 • Azam Taheri 7
 • Najmeh Saberi 7
 • Morteza Jafarpour 8
1 Assistant Prof. Pistachio Research Center
2 Pistachio Research Center
3 Pistachio Research Center, Rafsanjan, Iran
4 Vali Asr Univerity of Rafsanjan
5 Pistachio Research Center
6 Pistachio Research Center
7 Pistachio Research Center
8 Vali Asr University of Rafsanjan
چکیده [English]

The economic importance along with high nutritional value of pistachio has necessitated further research on this agricultural product. One of the most important problems in the production, consumption and export of pistachio is its contamination with various microorganisms at different stages. Pistachio kernel is considered as a fatty seed and this makes it very susceptible to fungal and bacterial contamination and as a result, its shelf life would be reduced. Peracetic acid is a strong oxidizer which can rapidly remove a wide range of microorganisms and is also environmentally safe. In this research, pistachio seeds were treated with different concentrations (0, 1, 2, 2.5 and 3%) of peracetic acid for 0.5, 1, 1.5, 2 and 5 min. Then the growth of bacteria, fungi, and common microflora were evaluated. The results indicated that the treatment of pistachio with 2% peracetic acid for 0.5 min, reduced the contaminating microflora more than 99%. Therefore, disinfection of pistachio nuts with peracetic acid can be done in pistachio terminals (inside washing tank) to improve its quality before introducing to the market.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Microflora
 • Peracetic Acid
 • Pistachio