درباره نشریه

انتشار دوفصلنامه علمی "علوم و فناوری پسته" توسط دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان و پژوهشکده پسته به طور مشترک مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران (311322/18/3) قرار گرفته است. این مجله مقالات کامل پژوهشی و مروری مرتبط با تولید پسته از مدیریت خاک تا کنترل آفات و بیماری‌ها را که به زبان فارسی تهیه شده باشند، منتشر می‌کند. ارسال و بررسی پیش‌نویس‌ها به صورت الکترونیک و آنلاین از مسیر وبگاه مجله به نشانی http://www.pistachio.vru.ac.ir امکان پذیر است. استفاده از پذیرش آنلاین و بررسی دقیق مقالات سبب تسریع و پی‌گیری فرآیند داوری پیش‌نویس‌ها خواهد شد. مقالات باید پیش از ارسال براساس راهنمای نویسندگان موجود در وبگاه مجله، آماده شوند.

ISSN=2538-3094