اصول اخلاقی انتشار مقاله

مجله علوم و فناوری پسته با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید. خوانندگان، نویسندگان، داوران و ویراستاران همکار با این مجله باید به این سیاست‌های اخلاقی پایبند باشند. تصمیم نهایی در خصوص انتشار مقاله مبتنی بر نظرات داوران و اعضای هیئت تحریریه مجله است و سردبیر در تصمیم‌گیری، با سایر ویراستاران یا داوران نیز مشورت می‌نماید. داوران لازم است در ارزیابی مقالات به اصول اخلاقی پایبند بوده و مقالات را با تأکید بر محتوای مقالات و به صورت محرمانه ارزیابی کنند. نویسندگان در زمان ارسال مقاله باید تعهد نمایند که مقاله آن‌ها حاصل یک کار پژوهشی است و در جای دیگری به هیچ زبانی منتشر و یا برای بررسی به مجله دیگری ارسال نشده است. قوانین و قراردادهای مربوط به حق چاپ باید توسط نویسندگان رعایت شود. هر نوع سرقت ادبی غیراخلاقی و غیرقابل قبول است.

 

مسئولیت‌های ناشر

 • ناشر متعهد می­شود که تصمیمات سردبیر و هیأت تحریریه در مورد تمامی مقالات تنها بر اساس قضاوت حرفه‌ای اتخاذ می‌شود و تحت تأثیر هیچ‌گونه منافع شخصی قرار نخواهد گرفت.
 • ناشر متعهد می­شود که همواره پایبندی به اصول اخلاقی از سوی سردبیر، ویراستاران، اعضای هیئت تحریریه، داوران، نویسندگان و خوانندگان نشریه را زیر نظر داشته و کنترل نماید.

 

مسئولیت‌های سردبیر و هیأت تحریریه

 • تصمیم نهایی در مورد پذیرش یا عدم پذیرش مقالات بر اساس نظرات داوران و اعضای هیئت تحریریه، برعهده سردبیر می‌باشد.
 • سردبیر باید محرمانه بودن مقالات ارسالی تحت بررسی را تا زمان انتشار آن‌ها حفظ نماید.
 • سردبیر باید به محرمانگی و ناشناس‌ماندن اطلاعات داوران پایبند باشد.
 • سردبیر باید تلاش نماید تا از هرگونه تضاد منافع جلوگیری نموده و در صورت وجود تعارض منافع آن را افشا نماید.
 • سردبیر باید همواره مسائل مربوط به سرقت ادبی و داده‌های جعلی را بررسی نموده و در صورت نیاز به انتشار اصلاحات، شفاف‌سازی، بازپس‌گیری و عذرخواهی اقدام نماید.
 • با توجه به سیاست بررسی مجله (Double-Blind)، ناشناس بودن داوران و نویسندگان باید حفظ شود.
 • سردبیر به هیچ وجه نباید اطلاعات و محتوای مقالات را برای کسی به غیر از نویسنده اصلی، داوران و در صورت لزوم سایر ویراستاران تحریریه فاش نماید.

 

مسئولیت‌های داوران

 • محرمانه بودن اطلاعات مقاله باید در تمامی زمینه‌ها رعایت شود و فرآیند بررسی مقاله باید به صورت ناشناس انجام شود.
 • داوران باید مقالات را در زمان مناسب قضاوت کنند و تیم تحریریه را در تصمیم‌گیری در مورد پذیرش یا عدم پذیرش مقاله یاری نمایند.
 • پیشنهادات داوران در خصوص مقالات منتشرشده به صورت فرم داوری و در قسمت نظرات برای نویسنده و ویراستار ارائه شود.
 • داوران باید از قضاوت مقالات دارای تضاد منافع خودداری کنند و هرگونه تضاد منافع را در اسرع وقت گزارش کنند.
 • قضاوت داوران در مورد کیفیت و محتوای مقالات باید بر اساس نظرات تخصصی و عینی باشد.

 

مسئولیت‌ها و تعهدات نویسندگان

 • لازم است در نگارش مقالات اصول اساسی نگارش و پژوهش رعایت شده باشد و مقالات باید بر اساس فرمت مجله نگارش و تنظیم شوند.
 • نویسندگان توجه داشته باشند که مقاله ارسال‌شده به این مجله نباید به طور همزمان به مجله دیگری ارسال شده باشد.
 • تمامی نویسندگان پیش از ارسال مقاله باید راهنمای نویسندگان و شرایط و ضوابط ارسال مقاله به این مجله را مطالعه نمایند.
 • نویسنده مسئول مقاله، باید موافقت و آگاهی سایر نویسندگان همکار از ارسال مقاله در این مجله را از طریق فرم تعهد نویسندگان تأیید و ارسال نماید.
 • تمامی نویسندگانی که نام آنان در مقاله و در فرم تعهدنامه بیان شده است باید در نگارش و تدوین مقاله مشارکت داشته باشند.
 • تقدیر و تشکر و وابستگی سازمانی نویسندگان در مقاله آورده شود و هرگونه تضاد منافع بین نویسندگان و یا سازمان‌ها بیان شود.
 • لازم است نویسندگان به طور شفاف حامی مالی پژوهش (در صورت وجود) را گزارش نمایند.
 • نویسندگان وظیفه دارند در صورتی که در مقاله منتشرشده خود به اشتباه یا مطلب نادرستی پی بردند، مراتب را در اسرع وقت به اطلاع سردبیر جهت اصلاح یا بازپس‌گیری مقاله، برسانند.
 • نویسندگان باید به تمامی منابعی که چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از آن‌ها استفاده نموده‌اند، به شیوه صحیح و مناسب استناد نمایند.
 • در هر مقاله مستخرج از رساله و پایان‌نامه باید تنها نام یک دانشجو آورده شود. مسئولیت عدم رعایت این مهم به عهده فرستنده مقاله است.