اهداف و چشم انداز

مجله کشاورزی "علوم و فناوری پسته" آخرین یافته‌های پژوهش‌گران پسته را با داوری دقیق منتشر می‏‏‏‏‏‌کند. مجله مذکور مقالات کامل پژوهشی/مروری حاوی مطالب کلی و با اهمیت در مورد تولید پسته را به زبان فارسی بررسی و چاپ می‌کند. این موارد شامل مدیریت تغذیه و خاک، علوم باغبانی، ژنتیک و بهنژادی، فیزیولوژی تولید و پس از برداشت، کنترل آفات و بیماری‌ها و علوم و صنایع غذایی می‌شود. چشم‌انداز مجله ایجاد بستری برای ارائه اطلاعات علمی در علوم و فناوری پسته است که سبب حل مشکلات و موانع تولید و بازاررسانی این محصول شود و پیشرفت‌های ارزشمندی در زمینه کارآفرینی ایجاد نماید.