مجله علوم و فناوری پسته با همکاری دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان و پژوهشکده پسته کشور با درجه علمی - پژوهشی از کمیسیون نشریات کشور (نامه 311322/18/3) منتشر می‏‏‏‏‏ گردد. این نشریه مقالات پژوهشی (Original Article)، مقالات مروری (Review Article) و مقالات کوتاه (Short Communication Article) تهیه شده در زمینه علوم و فناوری مرتبط با تولید، ژنتیک و به‌نژادی، فیزیولوژی و مدیریت پس از برداشت پسته که به صورت الکترونیکی به وبگاه (www.pistachio.vru.ac.ir) ارائه شوند را جهت بررسی و چاپ می ‎پذیرد. مقالات باید به زبان فارسی باشند ولی چکیده به هر دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه شود.  راهنمای تهیه مقاله برای ارائه الکترونیکی در وبگاه مجله و در ادامه ارائه شده است. لطفاً قبل از ارائه مقاله از تطبیق آن با راهنمای تهیه مقاله مطمئن شوید. 

 

به استحضار می رساند با توجه به سیاست گذاری های مجله علوم و فناوری پسته، از ابتدای شهریورماه 1399، هزینه های دریافتی به شرح زیر می باشد:

هزینه بررسی کیفی، موضوعی و داوری مقاله: 75000 تومان

در صورت پذیرش (جهت انجام صفحه آرایی و چاپ): 125000 تومان

 

* شایان ذکر است که مقالات با کیفیت، با تصمیم هیأت تحریریه، نیاز به پرداخت هزینه نهایی (125000 تومان) ندارند.

شماره جاری: دوره 8، شماره 14، شهریور 1402