ارزیابی و تعیین راهبردهای کاهش آفلاتوکسین در پسته با استفاده از ماتریس سوات

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده پسته

2 موسسه آموزش عالی کار واحد رفسنجان

چکیده

در این تحقیق، سعی شده است تا ضمن بررسی میزان تولیدات علمی در زمینه‌ِ‌ی آفلاتوکسین در پسته ایران، راهکارهای بهبود کیفیت پسته ایران ارائه گردد. جمع‌آوری شاخص‏های تعداد و نوع مقالات علمی پژوهشی، مقالات همایش، طرح‏های تحقیقاتی، پایان‌نامه‏ها و کتاب‏های چاپ‌شده در زمینه‌ی موضوع آفلاتوکسین پسته با تکمیل پرسش‌نامه و بررسی پایگاه‏های Scopus،Magiran ، SID، Web of Science در دوره ارزشیابی 1393 تا 1397 انجام گرفت و با روش ماتریس سوات ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که در طی دوره ارزیابی، 74 طرح و پروژه تحقیقاتی اجرا گردیده که حدود 7/25 درصد آن به واحدهای تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی و بقیه به دانشگاه‌های وزارت علوم، علوم پزشکی، دانشگاه آزاد و سایر اختصاص داشته است. 2/66 درصد طرح‏ها و پروژه‏ها با رویکرد بنیادی و 8/33 درصد طرح‏ها و پروژه‏ها با رویکرد کاربردی هستند. تعداد 769 مقاله علمی در این دوره چاپ شده است. در این مدت 42 جلد کتاب انتشار یافته است. تعداد اختراعات و نوآوری ثبت شده در این دوره نیز 387 عنوان بوده است. در این مدت، 501 پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری نیز تهیه شده است. تقاضا برای خرید پسته سالم در ایران و جهان رو به گسترش است. ارزیابی ماتریس سوات، ضعف عوامل داخلی و حجم زیاد تهدیدات در زمینه‌ی آفلاتوکسین در پسته ایران را نشان داد و مشخص کرد که راهبردهای مطلوب باید به‌صورت تدافعی باشد. در این حالت باید راهبردی انتخاب گردد که با توجه به نقاط ضعف، زیان‌های ناشی از تهدیدهای پیش رو را کاهش داده و یا از بین ببرد. در حقیقت باید جهت افزایش آگاهی و سلامت مصرف‌کننده، رویکرد اصلاحی در ساختار وضعیت فعلی آفلاتوکسین در پسته ایران اتخاذ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Determination of Strategies for Reducing Aflatoxin in Pistachios Using SWOT Matrix

نویسندگان [English]

  • Ahmad Shakerardekani 1
  • Mahboobeh Rezaei 2
  • Masoomeh Haghdel 1
1 Pistachio Research Center
2 Kar Higher Education Institute
چکیده [English]

In this research, while investigating the amount of scientific output in the field of aflatoxin in pistachio, ways to improve pistachio quality and increase consumer health are presented. Therefore, the indicators such as the number and type of scientific papers, articles, or abstracts of articles presented in conferences, research projects, thesis, and published books in the field of aflatoxin in pistachio were evaluated. Data collection was done by preparing the questionnaire and completing it using the information of the actual people and the information available at educational, research and executive institutions, as well as searching through the Internet sites including Scopus, Magiran, SID, web of science and others, in 2015 to 2019. The results showed that during the evaluation period, 74 research projects were implemented, about 25.7% of which were carried out by research units of the Ministry of Jahad-e-Agriculture, including research institutes and research centers, and the rest were dedicated educational and research units of the Ministry of Science, Medical Sciences, Azad University and others. 66.2 percent of the projects are based on the fundamental approach and 33.8 percent of the projects are with the applied approach. A total of 769 scientific articles have been published in this period. During this period, 42 volumes of the book have been published. The number of patents and innovations registered in this course was 387 titles. During this time, 501 MSc and Ph.D. thesis has been prepared. Demand for healthy pistachio is growing in Iran and the world and it pointed out that desirable strategies should be defensive. A strategy should be chosen that reduces or eliminates the damage caused by the threats. In fact, to improve consumer awareness and health, a corrective approach should be taken to structure the current status of aflatoxin in pistachio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aflatoxin
  • Pistachio
  • Research
  • Scientific Output
  • Scientometric
  • Strategic Analysis