نویسنده = آزاده اشتری نژاد
طراحی و روان‌سنجی پرسش‌نامه آگاهی و عملکرد پسته‌کاران درباره ایمنی سموم دفع آفات پسته

دوره 5، شماره 9، شهریور 1399، صفحه 188-201

بتول مسروری؛ طاهره دهداری؛ پروانه یکزمانی؛ آزاده اشتری نژاد