کلیدواژه‌ها = محلول‌‌پاشی
تاثیر محلول‌پاشی نیترات‎‌‌کلسیم، کلرید‌کلسیم و اسید‌بوریک بر شدت ریزش پسته در رقم کله‌قوچی

دوره 2، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 75-86

ابراهیم پوراحمدی؛ عبدالرحمان محمدخانی؛ پرتو روشندل؛ وحید روحی