کلیدواژه‌ها = اثرات رفاهی
آثار رفاهی افزایش رقابت در بازار محصولات صادراتی کشاورزی (مورد مطالعه: محصول پسته)

دوره 7، شماره 12، شهریور 1401، صفحه 172-189

محمد جواد مهدی زاده راینی؛ حمید محمدی؛ مسعود دهدشتی؛ امید شریفی