کلیدواژه‌ها = خشک‌کردن‌
ارزیابی و معرفی مناسب‌ترین خشک‌کن پسته از میان چهار نوع خشک‌کن رایج در استان کرمان

دوره 7، شماره 12، شهریور 1401، صفحه 102-126

مسعود ابوالهادی؛ مجید دولتی؛ مرتضی آغباشلو؛ احمد شاکر اردکانی