ارزیابی و معرفی مناسب‌ترین خشک‌کن پسته از میان چهار نوع خشک‌کن رایج در استان کرمان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران

2 گروه علوم و مهندسى صنایع غذایى، دانشکده فنى و منابع طبیعى تویسرکان، دانشگاه بوعلى سینا، همدان، ایران

3 گروه مهندسی ماشین های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 پژوهشکده پسته کشور

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور مقایسه چهار نوع خشک‌کن متداول پسته در استان کرمان شامل خشک‌کن های واگنی و خشک‌کن های کالسکه‌ای گازسوز و دیزلی از نظر تأثیر بر میزان خندانی، آسیب‌دیدگی، یکنواختی خشک‌کردن، مدت‌زمان انبارداری، کیفیت پسته نهایی، میزان سوخت مصرفی، راندمان انرژی و عوامل اقتصادی جهت انتخاب مناسب‌ترین خشک‌کن پسته انجام شد. برای انجام آزمایش‌ها از دو نوع پسته کشیده و گرد استفاده شد. نتایج بررسی‌ها نشان داد؛ الف- در خشک‌کن واگنی دیزلی به دلیل استفاده از دمای هوای بالاتر(90 درجه سانتی گراد) و ضخامت نسبتا کمتر توده محصول داخل مخزن ( 20 سانتی متر)، میزان خندانی بیشتر بود. ب- خشک‌کن‌های واگنی گازسوز و دیزلی به دلیل عدم استفاده از همزن، حدود 39 درصد آسیب کمتری به پسته‌ها وارد می‌کردند. ج- درمجموع خشک‌کن‌های واگنی نسبت به خشک‌کن‌های کالسکه‌ای مصرف سوخت کمتری (تقریبا 50 درصد) داشتند. د- خشک‌کن کالسکه‌ای گازی به دلیل استفاده مداوم از همزن، دارای یکنواختی خشک‌کردن بالاتری بود. ه- نوع خشک‌کن‌ها و مدت‌زمان انبارداری در محدوده صفر الی شش ماه بر روی درصد چربی، عدد پراکسید و کیفیت پسته تأثیر معنی‌داری نداشتند. و- خشک‌کن واگنی گازسوز نسبت به سایر خشک‌کن‌ها هزینه‌های کمتری داشت. ز- خشک‌کن واگنی گازسوز نسبت به سایر خشک‌کن‌ها راندمان انرژی بالاتری (حدود 15 درصد) داشت. ح- نوع پسته بر پارامترهای مورد مطالعه تأثیر معنی‌داری نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating and Recommending the Most Appropriate Pistachio Drying System Among Four Common Types of Dryers in Kerman Province, Iran

نویسندگان [English]

  • Masoud Abolhadi 1
  • Majid Dowlati 2
  • Mortaza Aghbashlo 3
  • Ahmad Shakerardekani 4
1 Department of Mechanical Engineering of Biosystems, Faculty of Agriculture, University of Jiroft, Jiroft, Iran
2 Department of Food Science and Technology, Tuyserkan Faculty of Engineering and Natural Resources, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
3 Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agricultural Engineering & Technology, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
4 Piatachio Research Center
چکیده [English]

The present study was carried out in order to compare the effect of four types of conventional pistachio drying systems including diesel- and gas-fueled wagon and carriage dryers on the pistachio shell opening rate, shell damage, drying uniformity, storage shelf-life, pistachio quality, fuel consumption, energy efficiency, and economic efficiency. Two well-known pistachios types including elongated and round types were chosen for this study. The obtained results showed that: A) The rate of pistachios shell opening using a diesel-fueled wagon dryer was profoundly higher than those of the other systems due to its high drying air temperature (90 oc) and the thin layer of the moist product (20 cm) within the dryer. B) The wagon dryers led to less damage (around 39 percent) to pistachio nuts because of the absence of agitation. C) Generally, the energy consumption of wagon drying systems was lower compared with the carriage systems (around 50 percent). D) Higher drying uniformity was obtained using the gas-fueled carriage dryer due to an appropriate agitation. E) Dryer type and storage time up to 6 months, had no significant effect on the oil percentage, peroxide number, and pistachios quality. F) The gas-fueled wagon dryer had the highest economic profitability among the systems studied. G) The gas-fueled wagon dryer had the highest energy efficiency compared (around 15 percent) with the other systems. H) The pistachio types did not have a significant effect on the investigated parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy
  • Cost
  • Dryer
  • Efficiency
  • Nuts