دوره و شماره: دوره 7، شماره 12، شهریور 1401 
بررسی امکان تولید نوشیدنی فراسودمند پسته با استفاده از سیستم ‏های امولسیونی پایدار

صفحه 22-41

مهدی قیافه داودی؛ مهدی کریمی؛ فریبا نقی پور؛ زهرا شیخ الاسلامی؛ حامد فاطمیان


تأثیر کاربرد کانی سپیولیت بر رشد و جذب عناصر غذایی دانهال‌های پسته در حضور باکتری‌های حل‌کننده سیلیکات تحت تنش خشکی

صفحه 72-101

ریحانه نژاد اسدی؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی؛ محسن حمیدپور؛ پیمان عباس زاده دهجی؛ سید جواد حسینی فرد؛ میرحسن رسولی صدقیانی


ارزیابی و معرفی مناسب‌ترین خشک‌کن پسته از میان چهار نوع خشک‌کن رایج در استان کرمان

صفحه 102-126

مسعود ابوالهادی؛ مجید دولتی؛ مرتضی آغباشلو؛ احمد شاکر اردکانی


فراسنجه‌های جدول زیستی دو جنسیتی مرحله سنی سن سبز پستهAcrosternum milleri (Hemiptera: Pentatomidae)

صفحه 127-146

محبوبه خواجه حسینی صالح آباد؛ عباس خانی؛ حمزه ایزدی؛ نجمه صاحب زاده؛ محمدامین سمیع


ارزیابی گرده‌افشانی مصنوعی با سه نوع گرده مختلف بر باردهی و برخی صفات خشک‌میوه دو رقم تجاری پسته (Pistacia vera L.)

صفحه 147-171

مریم رنجبرکبوترخانی؛ مهدی علیزاده؛ علی تاج آبادی پور؛ اسماعیل سیفی؛ خلیل زینلی نژاد؛ مجید اسماعیلی زاده


آثار رفاهی افزایش رقابت در بازار محصولات صادراتی کشاورزی (مورد مطالعه: محصول پسته)

صفحه 172-189

محمد جواد مهدی زاده راینی؛ حمید محمدی؛ مسعود دهدشتی؛ امید شریفی