بررسی امکان تولید نوشیدنی فراسودمند پسته با استفاده از سیستم ‏های امولسیونی پایدار

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

3 عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

پسته از محصولات بومی و با ارزش کشور از نظر اقتصادی و تغذیه‏ای می‏باشد. این در حالی است که صنایع تبدیلی این محصول شاهد پیشرفت چشمگیری نبوده است. می‏توان با به‏کارگیری دانش فنی، این مغزدانه را به بخش تولید انتقال داد و بهره‏وری اقتصادی ایجاد نمود. از این‏رو هدف از اجرای این تحقیق، استفاده از پسته‏های خام با مطلوبت کمتر (در دو سطح 10 و 15 درصد) در تولید یک نوشیدنی فراسودمند بود. هم‏چنین به منظور ایجاد بافت، سامانه امولسیونی مناسب و احساس دهانی مطلوب از دو نوع صمغ کاراگینان و گزانتان هریک در سه سطح 3/0، 6/0 و 9/0 درصد استفاده گردید. نتایج نشان داد که با افزایش میزان هر دو صمغ در فرمولاسیون نوشیدنی پسته، میزان pH به‌طور معنی‌داری کاهش یافت در حالی که بر میزان اسیدیته و بریکس افزوده شد. هم‏چنین نتایج آزمون رنگ‏سنجی نیز بیانگر آن بود که نمونه‏های حاوی صمغ کاراگینان نسبت به صمغ گزانتان و نمونه‏های حاوی سطح بالاتر خمیر پسته (15 درصد) به‏ترتیب از میزان مؤلفهL* و a* بیشتری برخوردار بودند. از سوی دیگر اختلاف معنی‏داری در میزان مؤلفه b* و میزان قند کل نمونه‏ها مشاهده نگردید. در نهایت داوران چشایی به نمونه حاوی 15 درصد خمیر پسته و 3/0 درصد صمغ کاراگینان به دلیل مطلوبیت رنگ، احساس دهانی و بافت، بالاترین امتیاز پذیرش‏کلی را اختصاص دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the possibility of producing a beneficial pistachio beverage by sustainable emulsion systems

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ghiafeh Davoodi 1
  • Mahdi Karimi 1
  • Fariba Naghipour 2
  • Zahra Sheikholeslami 1
  • Hamed Fatemian 3
1 associate professor of Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO)
2 Assistant Professor of Seed and Plant Improvement Institute, Agriculture Research, Education and Extension Organization (AREEO)
3 Associate Professor of Agricultural Engineering Research Institute, Agriculture Research, Education and Extension Organization (AREEO)
چکیده [English]

Pistachio is one of the local products of our country with high economic and nutritional value. Meanwhile, the transformation industries of this product have not seen significant progress. These nuts can be transferred to the production cycle by applying technical knowledge and create economic efficiency. This study carried out in raw pistachios with less desirable (levels of 10 and 15%) in production of a functional beverage. In order to create texture, appropriate emulsion system and good mouth feel, carrageenan and xanthan gum were used in three levels of 0.3, 0.6 and 0.9%. The results showed that by increasing the amount of gums, pH of pistachio beverage decreased significantly, however; brix and acidity were increased. Also, the image processing results showed that the samples containing carrageenan gum and high amount of pistachio paste (15%) had the higher amount of L* and a* values in compare to xanthan gum. On the other hand, no significant difference was observed in the amount of b* value. Finally, the panelists assigned the highest overall acceptance score to the sample containing 15% pistachio paste and 0.3% carrageenan gum due to the favorability of color, mouthfeel and texture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pistachio
  • Value added
  • Processing
  • Hydrocolloid
  • Sensory desirability