قارچهای میکوریز آربوسکولار درختان پسته در رفسنجان

نویسندگان

1 دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان

2 موسسه تحقیقات پسته کشور

چکیده

به منظور شناسایی قارچ‌های میکوریز آربوسکولار همزیست ریشه درختان پسته نمونه‌برداری از فراریشه آن در زمستان 1389 و بهار 1390 از باغ‌های شهرستان رفسنجان انجام شد. رنگ آمیزی ریشه و تعیین جمعیت اسپور در ناحیه فراریشه ارقام مختلف در دو فصل زمستان و بهار بررسی شد. به منظور به دست آوردن اسپورهای سالم و فراوان برای شناسایی گونه­ها، تکثیر و استقرار قارچ با استفاده از روش کشت تله گلدانی با گیاهان ذرت و سورگوم انجام شد. اسپور قارچ‌های میکوریز آربوسکولار با روش الک مرطوب و سانتریفوژ در محلول شکر جداسازی گردید و با استفاده از معرف ملزر به همراه PVLG اسلایدهای میکروسکوپی تهیه و در زیر میکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفت. گونه‌های قارچی بر‌اساس ویژگی­های ریختی از قبیل شکل، اندازه، رنگ اسپور، ضخامت، تعداد و ویژگی‌‎‌لایه‌های دیواره اسپور، نحوه اتصال ریسه به اسپور، نوع اسپورکارپ، وجود یا عدم وجود پریدیوم، نحوه آرایش اسپورها در اسپورکارپ و غیره شناسایی شدند. نتایج رنگ‌آمیزی ریشه‌های درختان پسته نشان دهنده همزیستی بالای این گیاه با قارچ‌های میکوریز آربوسکولار داشت. نتایج شمارش اسپور نشان داد که جمعیت اسپور در هر گرم خاک در فصل زمستان نسبت به فصل بهار بیشتر است. براساس این پژوهش، یک گونه از جنس‌هایClaroideoglomus ، Funneliformis ، Simiglomus و چهار گونه  از جنسGlomus  جداسازی و شناسایی گردید. تمامی گونه‌ها برای میکوفلور پسته جدید می‌باشند و گونه Simiglomus hoi برای فلور قارچی ایران جدید می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Arbuscular mycorhizal fungi associated with pistachio trees in Rafsanjan

نویسندگان [English]

 • Samareh Aminizadeh 1
 • Alaei Hossein
 • Sedaghati Ebrahim 1
 • Moradi Mohammad 2
1
2
چکیده [English]

In order to identify arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) associated with pistachio (Pistacia vera) trees, root samples were collected in winter 2010 to spring 2011 in Rafsanjan. The root staining and spores population measurement were investigated in different pistachio varieties and seasons (winter and spring). Trap culture method using maize (Zea mays) and Sorghum (Sorghum vulgaris) were performed to produce healthy and abundant spores for identification. Wet sieving and decanting methods were used to extract AMF spores from soil. Species were identified using morphological and morphometrical characteristics. Root staining results showed a high symbiosis of arbuscular mycorrhizal fungi with pistachio roots. Spore populations per gram soil were higher in winter than spring. Based on this research, one species of Claroideoglomus, Funneliformis and Simiglomus as well as four species of Glomus were isolated and identified. All species are new records for pistachio mycoflora and this is the first record of Simiglomus hoi for Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Glomus
 • Claroideoglomus
 • Funneliformis
 • Simiglomus
 • Arbuscular mycorhizal
 • Pistachio
 • Symbiosis