کلیدواژه‌ها = ماتریس تحلیل سیاستی
مزیت نسبی تولید و صادرات پسته شهرستان دامغان

دوره 6، شماره 11، شهریور 1400، صفحه 34-51

سهیلا بی ریا


بررسی مزیت نسبی محصولات پسته، گردو و بادام در استان کرمان

دوره 2، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 75-56

لادن شفیعی؛ بهمن پناهی