نویسنده = مهدی محمدی مقدم
تراکم جمعیت پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae، روی ارقام بومی و غیربومی پسته در استان سمنان

دوره 6، شماره 11، شهریور 1400، صفحه 23-33

مهدی محمدی مقدم؛ مهدی بصیرت؛ احمد دزیانیان؛ علیرضا برجسته


بررسی فلور و پراکنش علف‌های هرز باغ‌های پسته (Pistacia vera L.) استان سمنان

دوره 5، شماره 10، اسفند 1399، صفحه 153-167

علیرضا برجسته؛ احمد دزیانیان؛ محمد نیکنام؛ مهدی محمدی مقدم