موضوعات = علوم باغبانی
تاثیر ویتامین‏های تیامین و نیاسین روی بهبود عملکرد و برخی صفات زایشی در پسته رقم اوحدی

دوره 7، شماره 13، اسفند 1401، صفحه 71-86

محمدرضا ادیش؛ زهرا پاک کیش؛ سهیلا محمدرضاخانی


تاثیر کاربرد آسپارتیک اسید و ریبوفلاوین در افزایش عملکرد پسته رقم اوحدی

دوره 7، شماره 13، اسفند 1401، صفحه 139-157

فاطمه عرب؛ زهرا پاک کیش؛ سهیلا محمدرضاخانی