کلیدواژه‌ها = عملکرد
تاثیر ویتامین‏های تیامین و نیاسین روی بهبود عملکرد و برخی صفات زایشی در پسته رقم اوحدی

دوره 7، شماره 13، اسفند 1401، صفحه 71-86

محمدرضا ادیش؛ زهرا پاک کیش؛ سهیلا محمدرضاخانی


تاثیر کاربرد آسپارتیک اسید و ریبوفلاوین در افزایش عملکرد پسته رقم اوحدی

دوره 7، شماره 13، اسفند 1401، صفحه 139-157

فاطمه عرب؛ زهرا پاک کیش؛ سهیلا محمدرضاخانی


تعیین نیازهای رویشی خاک و زمین‎نما برای پسته به منظور استفاده در ارزیابی تناسب اراضی

دوره 5، شماره 9، شهریور 1399، صفحه 70-88

علی زین الدینی؛ میرناصر نویدی؛ مهناز اسکندری؛ جواد سیدمحمدی؛ نورایر تومانیان؛ سید جواد حسینی فرد؛ اصغر فرج نیا؛ محمد قاسم زاده گنجه ای


اثر وجود یا عدم وجود میان‌پایه اوحدی بر رشد و عملکرد درخت پسته رقم احمدآقایی

دوره 5، شماره 9، شهریور 1399، صفحه 138-151

حسن عرب؛ مریم افروشه؛ علی اسماعیل پور؛ علی تاج آبادی پور؛ محمد رضا نیکوئی؛ اکرم اکبری پور


طراحی و روان‌سنجی پرسش‌نامه آگاهی و عملکرد پسته‌کاران درباره ایمنی سموم دفع آفات پسته

دوره 5، شماره 9، شهریور 1399، صفحه 188-201

بتول مسروری؛ طاهره دهداری؛ پروانه یکزمانی؛ آزاده اشتری نژاد