اثرات کود سوپر فسفات تریپل به همراه کود زیستی فسفاته بر جذب برخی عناصر غذایی و صفات رویشی نهال پسته

دوره 3، شماره 6، اسفند 1397، صفحه 41-56

سمانه جوادی نژاد؛ علی عباسپور؛ حمیدرضا اصغری؛ حسین میرزایی مقدم


اثر کشنده‌ی عصاره چند گیاه دارویی روی پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burkhardt and Lauterer (Hem:Aphalaridae)

دوره 1، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 44-56

محمد امین سمیع؛ فریدون صالحی؛ محمد علی وکیلی


اثر برهمکنش کاربرد بنزوات سدیم، نیترات پتاسیم، روغن سویا و روغن ولک بر رفع نیاز سرمایی درختان پسته

دوره 3، شماره 5، شهریور 1397، صفحه 57-73

امان الله جوانشاه؛ حمید علیپور؛ نجمه پاکدامن؛ ماریه نادی


اثر بافت، عمق و مکان نمونه‌برداری خاک بر برخی شاخص‌های کیفیت خاک در باغات پسته رفسنجان

دوره 1، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 58-73

حسین شیرانی؛ محمد علی حاج‌عباسی؛ روزیتا حداد رضایی


بررسی تنوع ژنتیکی درختان نر موجود در یک جمعیت پسته وحشی سرخس به منظور شناسایی ژنوتیپ‌های گرده‌دهنده امید بخش

دوره 4، شماره 7، شهریور 1398، صفحه 59-75

حجت هاشمی نسب؛ علی اسماعیل پور؛ عبدالحمید شرافتی؛ محمد رضا نیکویی دستجردی


بررسی مزیت نسبی محصولات پسته، گردو و بادام در استان کرمان

دوره 2، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 75-56

لادن شفیعی؛ بهمن پناهی


بررسی تأثیر تبلیغات بر احتمال پذیرش بیمه توسط باغداران پسته کار استان کرمان (رویکرد رگرسیون لاجیت)

دوره 1، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 58-68

محمدنبی شهیکی تاش؛ فهیمه یزدانی؛ اسمعیل قلی پور


تاثیر ویتامین‏های تیامین و نیاسین روی بهبود عملکرد و برخی صفات زایشی در پسته رقم اوحدی

دوره 7، شماره 13، اسفند 1401، صفحه 71-86

محمدرضا ادیش؛ زهرا پاک کیش؛ سهیلا محمدرضاخانی


شناسایی عوامل پوسیدگی ریشه و طوقه پسته در استان سیستان و بلوچستان

دوره 1، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 74-93

سید رضا فانی؛ منصوره میرابوالفتحی؛ حمید رضا زمانی‌زاده


ردیابی و شناسایی Phytophthora drechsleri از خاک، آب و بافت آلوده درختان پسته با استفاده از روش PCR

دوره 2، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 93-75

صغری درودی؛ حسین علایی؛ روح اله صابری ریسه؛ محمد گرجی


تاثیر محلول‌پاشی نیترات‎‌‌کلسیم، کلرید‌کلسیم و اسید‌بوریک بر شدت ریزش پسته در رقم کله‌قوچی

دوره 2، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 75-86

ابراهیم پوراحمدی؛ عبدالرحمان محمدخانی؛ پرتو روشندل؛ وحید روحی


پاسخ‌های فیزیو-بیوشیمیایی پایه‌ها و دورگ‌های بین‌گونه‌ای جنس پسته (.Pistacia vera L) به سرما

دوره 3، شماره 5، شهریور 1397، صفحه 93-113

حسین سجادیان؛ منصوره شمیلی؛ حسین حکم آبادی؛ علی تاج آبادی پور؛ حجت هاشمی نسب


تأثیراستفاده از اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita) بر مدت زمان ماندگاری روغن پسته

دوره 1، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 94-106

معین اسماعیلی؛ امیر حسین گلی؛ احمد شاکر اردکانی


تعیین مقدار بهینه مصرف آب در باغ‌های پسته با اندازه‌گیری ویژگی‌های رویشی و زایشی درخت

دوره 4، شماره 7، شهریور 1398، صفحه 95-111

محمد عبدالهی عزت آبادی؛ اکبر محمدی محمد آبادی


تاثیر بیوچار طبیعی بر پاسخ‌های دفاعی گیاه و کنترل پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Aphalaridae) تحت شرایط مزرعه

دوره 7، شماره 13، اسفند 1401، صفحه 108-138

محمد امین سمیع؛ محمد کاظم ایران‌نژاد پاریزی؛ Mahdi Ziaaddini


اثر محلول پاشی ترکیب تجاری روی-گلبار بر صفات بیوشیمیایی و عملکردی درختان بارور پسته رقم کله قوچی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1398، صفحه 112-130

فاطمه صالحی؛ سید محمد جواد آروین؛ حسین مظفری