تعیین نُرم‌های دریس و تشخیص کمبود عناصر غذایی در درختان پسته (Pistacia vera L) رقم اوحدی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1398، صفحه 148-163

سیدجواد حسینی فرد؛ علی حیدری نژاد؛ اکبر محمدی محمدآبادی؛ ناصر صداقتی؛ مژده حیدری؛ محمدرضا نیکویی دستجردی


تأثیر کلات آهن بر برخی صفات کمی و کیفی درختان پسته

دوره 5، شماره 9، شهریور 1399، صفحه 1-15

هادی شیرخانی؛ بهرام عابدی؛ غلام حسین داوری نژاد؛ رضا خراسانی؛ مجتبی صلاحی استاد؛ ملیحه مرشدلو


بررسی میزان موفقیت کاربرد دانش و تجارب کشاورزان جهت مدیریت مبارزه با عارضه سرخشکیدگی پسته

دوره 5، شماره 10، اسفند 1399، صفحه 1-20

محمد عبدالهی عزت آبادی؛ محمد مرادی؛ رضا صداقت؛ حجت هاشمی نسب


تأثیر ترکیبات زیستی و غیرزیستی روی صفات بیوشیمیایی برگ پسته

دوره 6، شماره 11، شهریور 1400، صفحه 1-22

محمد کاراموزیان؛ مریم پهلوان یلی؛ کمال احمدی


ارزیابی شاخص‌های کیفیت خاک سطحی و خاک‌رخ در باغ‌های پسته بجستان، شمال شرق ایران

دوره 7، شماره 12، شهریور 1401، صفحه 1-21

محمد قاسم زاده گنجه ای؛ فرشته مقامی مقیم؛ علیرضا کریمی


زیست‌شناسی و خسارت پروانه چوبخوار پسته روی چهار رقم تجاری پسته در رفسنجان

دوره 4، شماره 8، اسفند 1398، صفحه 17-27

الهام رضایی؛ حمزه ایزدی؛ مهدی بصیرت


بررسی امکان تولید نوشیدنی فراسودمند پسته با استفاده از سیستم ‏های امولسیونی پایدار

دوره 7، شماره 12، شهریور 1401، صفحه 22-41

مهدی قیافه داودی؛ مهدی کریمی؛ فریبا نقی پور؛ زهرا شیخ الاسلامی؛ حامد فاطمیان


تراکم جمعیت پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae، روی ارقام بومی و غیربومی پسته در استان سمنان

دوره 6، شماره 11، شهریور 1400، صفحه 23-33

مهدی محمدی مقدم؛ مهدی بصیرت؛ احمد دزیانیان؛ علیرضا برجسته


اثر تغییر سیستم آبیاری از روش سطحی (غرقابی) به زیرسطحی با لوله‌های پی‌وی‌سی (PVC) بر شوری خاک، رشد و عملکرد درختان پسته

دوره 4، شماره 8، اسفند 1398، صفحه 28-42

ناصر صداقتی؛ سیدجواد حسینی فرد؛ محمد عبدالهی عزت آبادی؛ اکبر محمدی محمد آبادی؛ محمدرضا نیکوئی دستجردی


بررسی اثر پراستیک‌اسید بر جمعیت میکروبی میوه خشک پسته

دوره 5، شماره 9، شهریور 1399، صفحه 34-45

نجمه پاکدامن؛ محمد مرادی؛ امان الله جوانشاه؛ غلامحسین آقابزرگی؛ احمد شاکر اردکانی؛ عباس فرج پور؛ اعظم طاهری؛ نجمه صابری؛ مرتضی جعفرپور


مزیت نسبی تولید و صادرات پسته شهرستان دامغان

دوره 6، شماره 11، شهریور 1400، صفحه 34-51

سهیلا بی ریا


اثرات محلول‌پاشی آهن از منابع سولفاته و کلاته بر عملکرد و کیفیت میوه درختان پسته رقم اوحدی در استان کرمان

دوره 4، شماره 8، اسفند 1398، صفحه 43-60

سیدجواد حسینی فرد؛ ناصر صداقتی؛ اکبر محمدی محمدآبادی؛ حمید علیپور؛ محمدرضا نیکوئی دستجردی


بررسی اثر سطوح مختلف خشکی بر غلظت عناصر معدنی کم‌مصرف و پرمصرف پایهها و هیبریدهای بین‌گونهای جنس پسته (Pistacia vera L.)

دوره 5، شماره 9، شهریور 1399، صفحه 46-69

حسن فرهادی؛ محمد مهدی شریفانی؛ مهدی علیزاده؛ حسین حکم آبادی؛ ساسان علی نیائی فرد


اثر انواع اسید هیومیک خارجی و داخلی بر عملکرد و غلظت عناصر کم‌مصرف درختان پسته

دوره 6، شماره 11، شهریور 1400، صفحه 52-68

ثمانه آریابد؛ اعظم رضوی نسب؛ فرهاد نداف فیض آبادی


تأثیر رقم و میان‌پایه بر درصد گیرایی و ویژگی‌های رویشی برخی ارقام تجاری پسته

دوره 4، شماره 8، اسفند 1398، صفحه 61-74

یوسف رفیعی؛ حسینعلی اسدی قارنه؛ مصطفی قاسمی


پراکنش ویروئید کوتولگی رازک در باغ‌های پسته استان کرمان و ارزیابی انتقال مکانیکی و برهمکنش دو رقم پایه پسته نسبت به این ویروئید

دوره 5، شماره 10، اسفند 1399، صفحه 66-85

محمد مداحیان؛ حسین معصومی؛ جهانگیر حیدرنژاد؛ اکبر حسینی پور؛ مسعود خضری


بهبود عملکرد پسته در خاک شور با کاربرد اسیدهای آلی

دوره 6، شماره 11، شهریور 1400، صفحه 69-84

مصطفی میراب زاده اردکانی؛ اعظم جعفری؛ امان الله جوانشاه؛ مصطفی شیرمردی